RLSD vzw zoekt landschapsontwerper / stedenbouwkundige

Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw zoekt voor onmiddellijke indiensttreding: Landschapsontwerper/stedenbouwkundige

Contract van onbepaalde duur, voltijds

 

Wie zijn wij?

Organisatie

Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) zet zich via geïntegreerde landschapszorg in voor het behouden en versterken van kwaliteitsvolle & duurzame landschappen. We doen dit samen met diverse stakeholders en vormen dankzij onze expertise en ons uitgebreid netwerk een meerwaarde in deze samenwerkingen.
We zetten ons in waar nodig, als trekker of als ondersteuner, in specifieke fases, of om een project van A tot Z te begeleiden, met aandacht voor de eigenheid van de streek, voor de open ruimte, voor mens, natuur, klimaat en erfgoed. Dat gebeurt via verschillende projecten, van heel lokaal tot gebiedsgericht, en het liefst met zoveel mogelijk partijen samen (buurtbewoners, verschillende overheden, verenigingen, scholen, landbouwers, jagers, natuurbeheerders, …). Bovendien zetten we de schoonheid van onze regio met fierheid in de kijker tijdens brede publieksactiviteiten. Info: www.rlsd.be

Team
Het RLSD-team heeft een uitgebreid team van medewerkers, elk gespecialiseerd in landschap, natuur, erfgoed, participatie en/of strategisch samenwerken. Ze worden bijgestaan door een algemeen coördinator en medewerkers communicatie en administratie.

 

De vacature in 10 kernwoorden
Landschapsontwerp – natuur in de buurt – ontharding – groen-blauw – speelnatuur – streekeigen landschap – duurzaam – teamwork – mensgericht en participatief ontwerpen – creatief – resultaatgericht

Wie zoeken we?
Een landschapsontwerper/stedenbouwkundige die:
• een teamspeler is, die graag vanuit een multidisciplinair team gezamenlijk aan ontwerpen en realisaties werkt.
• een hart heeft voor ontharding en blauw-groene dooradering van het landschap en een passie voor de inrichting van groene publieke ruimte in al zijn facetten.
• graag via participatie en co-creatie (doelgroepen, lokale experten en collega’s) een gedragen landschapsontwerp maakt met oog voor de beleving van het landschap.
• biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie verwerkt in haar/zijn ontwerpen.
• enthousiast en positief communiceert over haar/zijn ontwerp aan het brede publiek door een grafische vormgeving, duidelijke en aantrekkelijke teksten, …. Het ontwerp is geen eindpunt maar een middel om mensen enthousiast te motiveren tot samenwerking en concrete uitvoering.

 

Functieomschrijving
Je bent binnen ons team Natuur in de Buurt verantwoordelijk voor het zoeken naar mogelijkheden voor ontharding en het uitwerken van onthardings- en andere groenprojecten. Finaliteit van deze (onthardings)projecten is om er biodiverse en warme ontmoetingsplekken voor de buurt van te maken. Samen met de collega’s maak jij hiervoor gedragen ontwerpen en zet dit om tot mooie realisaties.
Verder werk je als landschapsontwerper/stedenbouwkundige binnen ons team Natuur in de Buurt mee aan allerlei andere projecten om de natuur dichter bij de mensen te brengen: avontuurlijke speelplaatsen, uitdagende parken, natuurlijke speelbossen, luwteplekken,… Je overlegt met collega’s, groendiensten, burgers, aannemers,… Je verbeeldt de ideeën in wervende tekeningen/plannen /ontwerpen en maakt de vertaalslag van deze verbeelding naar technische bestekken voor de uitvoering en zorgt voor een correcte gunning. Je staat in voor de opvolging van de uitvoering, de budgetten en de nazorg.

Competenties en vaardigheden
Technische vaardigheden
• Je beschikt over een diploma landschapsarchitectuur, landschapsontwikkeling of gelijkaardig door relevante werkervaring.
• Je genoot bij voorkeur een bijkomende opleiding stedenbouw en ruimtelijke planning die voldoet om opgenomen te worden in het Vlaamse Register van ruimtelijk planners.
• Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar relevante werkervaring en expertise:
o Je hebt kennis en ervaring met de Vlaamse ruimtelijke ordening
o Ruimtelijke uitvoeringsplannen, inrichtingsstudies, verkavelingsplannen, stedenbouwkundige adviezen,… weet jij vlot te interpreteren
o Je kan vlot meedenken rond te ontwikkelen beleids- en gebiedsvisies en bent vertrouwd met projecten rond dorpskernvernieuwing
o Je bent bedreven in ontwerpend onderzoek, landschapsontwerp en -analyse
o Je hebt bij voorkeur al wat ervaring heeft met de verschillende fases van het ontwerp- en realisatieproces: ontwerp > bestek opmaken > overleg > financiële administratie > vergunning > werfopvolging
o Aantoonbare ervaring met organiseren en projectmatig werken (zowel beroepsmatig als vrijwillig) is een pluspunt
o Je hebt bij voorkeur ervaring met de wet op overheidsopdrachten
o Je hebt een goede kennis van Word / Excel / Powerpoint / Vectorworks / GIS, CAD software. Kennis van grafische software (Adobe CS, Photoshop, Indesign, Illustrator) en Sketchup Pro zijn een pluspunt
o Je kan op een creatieve manier ideeën omzetten in leesbare en wervende (ontwerp)schetsen
o Je hebt affiniteit met streekeigen natuur en landschap en het beheer ervan
o Je kan je identificeren met de basisfilosofie van het Regionaal Landschap en je kan overweg met de aparte doelgroepen (natuursector, overheid, landbouwers, recreanten, jagers). Affiniteit met het werkingsgebied van RLSD en een netwerk binnen de streek zijn pluspunten
o Je beschikt over een rijbewijs B

Persoonlijke vaardigheden
• Je kan zowel zelfstandig als in team werken
• Je weet van aanpakken, hebt een probleemoplossend vermogen, neemt initiatief en weet wanneer je moet terugkoppelen. Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin
• Je stelt je flexibel op: verschillende projecten lopen immers tegelijkertijd en je deeltaken per project kunnen verschillen naargelang de aard van het project en de expertise van de
collega’s die hierbij.
• Je bent vlot in de omgang, creatief en communicatief sterk: je legt creativiteit in je ontwerp, je hebt een vlotte pen en je kan je boodschap goed overbrengen naar diverse doelgroepen
• Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (af en toe avond- en weekendwerk)

Wat bieden wij?
• Voltijds contract van onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding.
• Een gevarieerde job met ruimte voor eigen inbreng en een maatschappelijk relevante impact
• Een enthousiast en gemotiveerd team van collega’s. Je zal werken binnen het team ‘Natuur en Landschap’. In dit team wordt vlot expertise gedeeld om samen te werken aan landschapsherstel, -behoud en -versterking met het oog op meer biodiversiteit, betere natuurverbindingen, vlotte natuurrecreatie, fijne natuureducatie en landschapsbeleving voor iedereen dicht bij huis. Op deze manier draag je bij aan de versterking van het draagvlak voor meer en betere natuur en landschap in Vlaanderen.
• Een goed bereikbaar kantoor zich op wandelafstand van het NMBS-station van Wetteren in het voormalige gemeentehuis: Markt 1, 9230 Wetteren. Een troef is de nabijheid van De Schelde met een verkeersvrij jaagpad voor de fietsliefhebbers vanuit Gent of Dendermonde. Meer informatie over hoe je ons kantoor kan bereiken vind je op onze website www.rsld.be (https://www.rlsd.be/contact-nieuw/)
• Marktconforme verloning afhankelijk van te valoriseren anciënniteit en relevante ervaring. Ter info: brutoloon voor een voltijdse functie zonder anciënniteit per maand € 0 jaar: 3.099,99, 5 jaar: 3.324,84, 10 jaar 3.639,31, 15 jaar 3.956,30, 27 jaar 4.907,84, Paritair Comité 329.1
• Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieregeling en kosteloos woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
• Flexibele uurregeling

Praktisch
Kandidaten sturen een ten laatste op 28 augustus een e-mail naar info@rlsd.be met als onderwerp ‘sollicitatie Projectmedewerker NIB – landschapsontwerper’, en volgende documenten in bijlage:
• ‘familienaam_voornaam_cv’
• ‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’
• ‘familienaam_voornaam_portfolio’: met een portfolio van enkele referentieprojecten waar je aan meewerkte, of via een link
Na selectie op basis van CV/motivatiebrief worden de weerhouden kandidaten via e-mail uitgenodigd voor een verkennend sollicitatiegesprek op dinsdag 6 september. Hierna weerhouden kandidaten worden verwacht voor een selectieproef en verder sollicitatiegesprek op donderdag 15 september.

Houd dus zeker al deze data vrij.
Meer informatie nodig?
Contacteer Annelies Sevenant: Annelies@rlsd.be of 0471 22 66 26 (gepland verlof: 18/7 – 4/8 en 25/8 – 31/8).
U kan rekenen op een discrete behandeling van uw kandidatuur.