SPATIAL DESIGN Tractebel | Gent zoekt ONTWERPERS

We zijn op zoek naar jonge, gemotiveerde architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten ter versterking van ons ontwerpteam. Ons team telt 30 ontwerpers die binnen het veld van ruimtelijk ontwerp werken aan een brede waaier van projecten gericht op het ontwerp van publieke ruimte, landschapsontwerp, infrastructurele kunstwerken, ruimtelijke beleidsstudies en ontwerpend onderzoek. Waar elk project het resultaat is van een nauwe samenwerking tussen ontwerpers, ingenieurs en experten (ecologen, hydrologen, verkeersdeskundigen…). Via een iteratief proces van schetsen, berekeningen, onderzoek… worden projecten ontwikkeld die mee kunnen bouwen aan oplossingen voor belangrijke uitdagingen waar we vandaag voor staan zoals klimaatverandering, maatschappelijke polarisatie, grondstoffenschaarste… Als ontwerpteam streven we ernaar om deze geïntegreerde en inclusieve aanpak te combineren met precieze ruimtelijke interventies die zo doelgericht mogelijk de vraag invullen én tegelijkertijd open zijn naar betekenis en gebruik. Een intense interactie met betrokken actoren doorheen het ganse ontwerpproces maakt onlosmakelijk deel uit van ons werkwijze.

Voor meer info rond onze projecten kan je steeds terecht op onze instagram @spatialdesigntractebel
Geïnteresseerden kunnen hun CV, portfolio en motivatie opsturen naar spatialdesign@tractebel.engie.com