Stad Vilvoorde zoekt deskundige landschap en beleving

Als deskundige landschap en beleving bepaal jij mee de toekomst van Vilvoorde als aangename stad om in te leven. Vanuit jouw expertise van landschapsarchitectuur en ecologie begeleid jij de groen- en belevingsprojecten.

Stad Vilvoorde zoekt DESKUNDIGE LANDSCHAP EN BELEVING dienst Openbaar Domein en Mobiliteit (B4-B5, voltijds, contractueel)

 

In Vilvoorde is het aangenaam wonen, werken en ontspannen. De medewerker van de stad Vilvoorde staan dagelijks klaar voor alle Vilvoordenaars, in elke fase van hun leven. Als superdiverse stad is Vilvoorde een laboratorium in ‘samen-leven’. Samen met onze partners versterkt en verbindt de stad mensen en organisaties. Met vernieuwende projecten en initiatieven biedt de stad een antwoord op nieuwe noden en dynamieken. Met de blik op de toekomst en in dialoog met haar burgers ontpopt Vilvoorde zich tot een duurzame, klimaatrobuuste stad.

Onze vier kernwaarden zijn: ■ respecT, ■ intEger, ■ klAntgericht, ■ toekoMstgericht. Samen vormen deze waarden een TEAM

Als deskundige landschap en beleving bepaal jij mee de toekomst van Vilvoorde als aangename stad om in te leven.
Vanuit jouw expertise van landschapsarchitectuur en ecologie begeleid jij de groen- en belevingsprojecten. Op jouw programma staan onder andere de opmaak van een masterplan ecologische begraafplaatsen, de inrichtingsvisie voor de wijk in Houtem, het landinrichtingsplan Trawool, en het landschapspark Asiat-Darse. Maar je begeleidt ook de uitwerking van de buurtplekken, een intens participatief proces waarbij je een studiebureau aanstuurt dat burgerinitiatieven kan ontwerpen en bouwen. Jouw enthousiasme werkt inspirerend, je visie op openbaar domein is verfrissend én degelijk. Je durft voorstellen in vraag te stellen, maar kan als gedreven projectleider tot een gedragen consensus komen. Bij de procesbegeleiding heb je de touwtjes stevig in handen. Je hecht belang aan goede informatiedoorstroming, een doeltreffende communicatie en een samenwerking met interne en externe partners. Je maakt deel uit van een dynamisch team en werkt mee aan een duurzame visie rond openbaar domein in Vilvoorde.

Heb je nog inhoudelijke vragen over de functie, neem dan contact op met Audrey Merckaert, diensthoofd Openbaar Domein en Mobiliteit (audrey.merckaert@vilvoorde.be)

 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
• Enthousiasme voor deze functie, zin om eraan te beginnen, samen met het team.
• Je bent in het bezit van een bachelor diploma tuin- en landschapsarchitect en minstens 4 jaar aantoonbare relevanter ervaring. Heb je ander bachelordiploma en minstens 8 jaar relevante ervaring, dan kom je ook in aanmerking.
• Je kan goed communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
• Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
• Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1 art.595).
• Buitenlandse diploma’s moeten vergezeld zijn van een gelijkstellingsbewijs (zie www.ond.vlaanderen.be/naric/).

 

WAT IS ONS AANBOD?

Een boeiende functie in een uitdagende omgeving!
Weddeschaal niveau B4-B5
Minimale bruto beginwedde: 3 132.98 euro/maand (voltijdse functie). Ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen en relevante werkervaring uit de privésector of als zelfstandige kan eveneens onbeperkt meegenomen worden. De wedde wordt vermeerderd met vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques (8 euro)
Eveneens gratis woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer; fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en tweede pensioenpijler. Jaarlijks ecocheques voor een bedrag van 160,- euro en 40,- euro aan Vilvoordse handelaarsbonnen voor een voltijdse kracht (a rato van je arbeidsregime)
De Vilvoordse Personeelskaart biedt je een aantal voordelen aan: gratis lidmaatschap bibliotheek Vilvoorde, 24 gratis zwembeurten in het stedelijk zwembad ‘t Zeepaardje, gratis vissen op de visvijver in Hanssenspark, korting bij aankoop van losse tickets in cc Het Bolwerk, gratis naar de film bij aankoop van een abonnement in cc Het Bolwerk.
Interessante verlofregeling (wettelijke verlofdagen en 13,5 bijkomende verlofdagen, 14 feestdagen) en werktijden waardoor een evenwichtige combinatie van vrije tijd/gezin en werk mogelijk is. Aangename werkomgeving, tof en enthousiast team zijn zeker een meerwaarde. Thuiswerk is mogelijk.

 

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM DEEL TE NEMEN AAN DE SELECTIE?

• Je bent in het bezit van bij voorkeur een bachelor diploma tuin- en landschapsarchitect en minstens 4 jaar aantoonbare relevante ervaring.
• je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
• je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
• je bent van onberispelijk gedrag
• je geniet de burgerlijke en politieke rechten
• je slaagt voor de selectieproeven
• buitenlandse diploma’s moeten vergezeld zijn van een gelijkstellingsbewijs (zie www.ond.vlaanderen.be/naric/).
• ben je in het bezit van een diploma in een andere taal dan het Nederlands, dan moet je voor je in dienst treedt een bewijs van de kennis van de Nederlandse taal bezorgen. Stuur een mail naar sollicitaties@vilvoorde.be, indien je meer informatie wil over de manier waarop je dit attest kan bekomen.

 

HOE MOET JE SOLLICITEREN?

Uiterlijk op 4 december 2022 (verlengde periode) via https://www.jobsolutions.be/register/12795-88 of tegen ontvangstbewijs af te geven op de dienst Personeel. De kandidatuurstelling omvat het inschrijvingsformulier vergezeld van een curriculum vitae, een kopie van je diploma en een motivatiebrief. Kandidaturen zonder cv of een kopie van je diploma worden NIET aanvaard.

Stad Vilvoorde hecht veel belang aan gelijke kansen en diversiteit. We moedigen iedereen aan om te solliciteren ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, beperking, seksuele oriëntatie, geslacht of genderidentiteit.
Aanpassingen in de selectieprocedure nodig? Heb je een beperking waardoor je niet kunt deelnemen aan de selectieprocedure en voldoe je aan een aantal voorwaarden? Dan kun je een aanpassing in de selectieprocedure vragen.

Meer info: sollicitaties@vilvoorde.be

 

HOE VERLOOPT DE SELECTIE?

De selectie wordt uitbesteed aan Ascento.
De selectiedatum moet nog vastgesteld worden en verloopt als volgt:
– Een preselectie indien er meer dan 6 kandidaten zijn.
– Een assessment dat wordt afgenomen door een selectiebureau en peilt naar de vereiste competenties voor de functie. Het resultaat is eliminerend.
– Grondig sollicitatiegesprek met voorbereiding van een case of schriftelijke proef. Het resultaat is eliminerend

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden op de dienst Personeel, AC Mattenkot, Lange Molensstraat 44, 1800 Vilvoorde, telefoon 02 255 79 48 of sollicitaties@vilvoorde.be.
Tot slot kan je deze functieomschrijving nog doornemen.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Doel van de functie
Vanuit een inhoudelijke deskundigheid adviezen geen inzake landschap, ecologie en biodiversiteit; dossiers opvolgen en controles uitvoeren.
Verantwoordelijkheidsgebieden

1. Plannen, organiseren, coördineren en opvolgen van de activiteiten of dienstverlening
Voorbeelden activiteiten
– Meewerken aan de planning, organisatie, coördinatie en opvolging van de werking van de bibliotheek
– Plannen, organiseren, coördineren en opvolgen van de lopende projecten
– Opmaken van een projectplanning en deze opvolgen rekening houdend met de eigen planning, de afhankelijkheden binnen het dossier en de beschikbare budgetten.

2. Begeleiden en ondersteunen van (eigen) medewerkers.
Voorbeelden activiteiten
– Opstellen opdrachten aan externe aannemer(s) en geven van duidelijke instructies, rekening houdend met prioriteiten en budget

3. Nemen van alle nodige maatregelen en initiatieven die bijdragen tot een kwaliteitsvolle dienstverlening.
Voorbeelden activiteiten
– Volgen van functierelevante vorming en opleiding;
– Opvolgen van marktevoluties, nieuwe technologieën;
– Deelnemen aan platformen inzake het beleidsdomein
– Opvolgen en indien nodig bijsturen van de werkzaamheden van externe aannemers zowel op het vlak van studie als op vlak van uitvoering

4. Geven van technische/gespecialiseerde adviezen of informatie en/of verlenen van technische assistentie.
Voorbeelden activiteiten
– Adviseren van het beleid inzake landschappen, ecologie en biodiversiteit: voorbereiden van beslissingen voor gemeenteraad en CBS
– Advies verstrekken in het kader van de opmaak van het meerjarenplan en met betrekking tot langetermijn-beheer van bepaalde activiteiten;
– Actief bijdragen aan de kennisuitwisseling naar beleid en burgers toe (bv. via de website)
– Bijdragen aan de uitbouw van een visie op ecologie, landschap en biodiversiteit

5. Ontwikkelen van methodieken en werkinstrumenten met betrekking tot de dienstverlening en/of organisatie.
Voorbeelden activiteiten
– Opmaken van projectfiches

6. Opstarten, behandelen of opvolgen van dossiers/projecten, met daarbij de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bepaalde onderdelen

Voorbeelden activiteiten
– Opstarten, behandelen en opvolgen van diverse projecten (realisatie buurtplekken, opmaak masterplan begraafplaatsen, opmaak inrichtingsvisie Houtem, landinrichtingsplan Trawool,…)
– Opmaken, plaatsen en opvolgen van overheidsopdrachten (oa. design & build-procedure)
– Opvolgen van vorderingsstaten, facturen.

7. Leggen en onderhouden van contacten met het oog op kennen van de noden en leveren van de dienstverlening.
Voorbeelden activiteiten
– Deelnemen aan overleg met andere diensten in het kader van de opdracht;
– Deelnemen aan overleg met partners rond natuurontwikkeling zoals het Agentschap Natuur en Bos, Regionaal Landschap Groene Corridor, de Vlaamse Landmaatschappij, Natuurpunt,… ;