Regionaal Landschap Rivierenland zoekt projectmedewerker Blue Deal

Regionaal Landschap Rivierenland zoekt een voltijdse medewerker (m/v) om de waardevolle valleisystemen in Rivierenland te helpen ontwikkelen i.f.v. de klimaat- en biodiversiteitsuitdagingen.

Wie zijn wij?

Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) is één van de 18 regionale landschappen in Vlaanderen. Wij zijn een samenwerkingsverband tussen Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden, natuurverenigingen, landbouworganisaties, erfgoedorganisaties, wildbeheereenheden en toeristische verenigingen.

Ons team zet zich elke dag enthousiast in voor een duidelijke missie: zorg dragen voor landschap, natuur en erfgoed. We zoeken een voltijdse medewerker (m/v) om de waardevolle valleisystemen in Rivierenland te helpen ontwikkelen i.f.v. de klimaat- en biodiversiteitsuitdagingen.

 

Wat houdt de job in?

Je staat mee in voor het initiëren, begeleiden, coördineren en afstemmen van de verschillende  vallei- en watergebonden projecten en ruimtelijke processen binnen het Regionaal Landschap Rivierenland. Je kan vallei- en watergebonden uitdagingen in het landschap detecteren, inventariseren en analyseren.

Je ontwikkelt een gebiedsgerichte en valleibrede visie voor waterlopen en zorgt voor draagvlak en terreinrealisaties om natuur te verbinden doorheen de beekvalleien.

Je denkt vanuit kansen en oplossingen en bouwt zo mee aan klimaatrobuuste beekvalleien en natte natuur in ons werkingsgebied.

Je bent een teamspeler die alle partners (natuurverenigingen, landbouwers, recreanten, jagers, waterloopbeheerders, eigenaars, overheden) met hun bekommernissen betrekt bij het vormgeven en uitvoeren van projecten. Jij  bent degene die het klimaat schept voor overleg en samenwerking en streeft in samenspraak naar maximale win-win situaties in het landschap.

Je bent samen met enkele collega’s verantwoordelijk voor valleigebonden projecten, dit houdt in:

 • Je kan zelfstandig nieuwe projecten initialiseren en tot een goed einde brengen
 • Je maakt de administratieve voorbereiding en planning op
 • Je bewaakt het draagvlak, de voortgang, doelstellingen en timing
 • Je organiseert overleg met diverse overheden en partners, je leidt de vergaderingen en verzorgt de verslaggeving en follow-up.
 • Je zorgt voor de uitvoering van de projecten en communicatie hierover samen met je collega’s
 • Je zorgt voor rapportage en declaratie van de projecten.
 • Je draagt actief bij aan het lerend netwerk van Blue Deal medewerkers binnen de andere Regionale Landschappen

 

https://www.rlrl.be/nieuws/vacature-projectmedewerker-blue-deal

Wie ben jij?

 • Je volgde een opleiding in de milieu- natuur-, landschaps- of landbouwsector. Ervaring met procesbegeleiding, streekkennis, Blue Deal principes, water- en klimaatprocessen en/of projectuitvoering (omgevingsvergunningen – materiaalkeuze – bestekken – aansturen terreinploegen…) zijn pluspunten.
 • Je bent communicatief sterk (mondeling én schriftelijk). Je bent extravert, contactvaardig en weet mensen te enthousiasmeren.
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin en werkt oplossingsgericht
 • Je bent positief ingestelddiplomatisch en je kan relativeren indien nodig
 • Je kan vergaderingen leiden, rapporteren, terugkoppelen naar de coördinator / collega’s en linken leggen met andere projecten
 • Je kan binnen een vooraf bepaald tijdschema kwaliteitsvol werk afleveren
 • Je werkt met orde, netheid en stiptheid
 • Je beschikt over een rijbewijs B
 • Kennis van GIS (ArcGIS, QGIS,) en tekenprogramma (Adobe) is aangewezen
 • Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (af en toe avond- en weekendwerk)

Wij bieden:

 • Voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Gunstige verlofregeling, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding (Paritair Comité 329.01). Verloning volgens barema B van provinciale overheid (met opname relevante anciënniteit).
 • Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische werkomgeving. Enthousiaste collega’s met een groot hart voor landschap en een constructieve teamsfeer.
 • Standplaats: Hallestraat 6, 2800 Mechelen (5 min fietsen van station Mechelen).