Vakvereniging voor landschaps- en tuinarchitectuur

Tom Druart

OMGEVING zoekt expert klimaatrobuuste beplanting

OMGEVING IS OP ZOEK NAAR EEN LANDSCHAPSARCHITECT MET EEN EXPERTISE IN BEPLANTING. Van het soort dat dromen kan vertalen in creatieve beplantingsconcepten, vervolgens kan omzetten naar prikkelende landschapsontwerpen en tot slot kan realiseren op terrein.

22.04.23: Daguitstap Namur i.s.m. ABAJP

We rekenen op een zonnige zaterdag voor ons bezoek aan Namen, hoofdstad van Wallonië. Een gegidste wandeling brengt ons langs historische en recente, groene interventies in het publiek domein. Het beloofd een gevarieerde dag te worden met voor elk wat wils.

26.04.23: Small Talk 48: Het landschap als meester

Op 26 april is Blikveld te gast in het Atelier Bouwmeester. In de reeks Small Talk gaan enkele leden en andere ruimtelijke experten in gesprek over de landschappelijke benadering als leidraad voor ruimtelijke evolutie. Centrale vraag in het debat is, op welke manier een landschappelijke benadering meer en beter ingang kan vinden in bouwopgaven en ruimtelijke ontwikkelingsprocessen.

SBE zoekt studenten landschapsarchitectuur voor (zomer)stage

SBE is na meer dan 30 jaar één van de grootste onafhankelijke studiebureaus in België. Waar werken we met 200 collega‘s elke dag met volle goesting aan? In één zin: het ontwerp van grote infrastructuurprojecten, civiele constructies, industriebouw, waterbouw, geotechniek en elektromechanica.

Voordelige beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Blikveld-plusleden

Het is heel belangrijk om een volwaardige BA-verzekering af te sluiten die het volledige aspect omvat voor de indekking van uw professionele risico’s en die u laat voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Een gespecialiseerd makelaar is een meerwaarde in de zoektocht naar een passende verzekering voor uw activiteiten als tuin– en landschapsarchitect. Als Blikveld-plus-lid geniet u mee van de ABAJP/BVTL-voordelen voor uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering: een verlaagde jaarpremie en zeer voordelig tarief voor de aangifte van dossiers!

CO-HABITAT onderzoeksproject – KU Leuven

In een snel urbaniserende wereld kunnen steden niet langer worden gezien als een bijna exclusieve habitat voor mensen. Door een alarmerende achteruitgang van wilde dieren en biodiversiteit is het dringend nodig om niet-mensen een meer gelijkwaardige plaats te geven in het stedelijk weefsel.

Té droog? Té nat?

Prof. dr. ir. Patrick Willems legt uit, geeft antwoorden en biedt oplossingen die zeer relevant zijn voor elk van ons of je nu woont in de dorpskern, in een verkaveling, langs een lintbebouwing, langs een beekvallei of een natuurgebied.